Om oss

Vi erbjuder inrikes transporttjänster och lagerhållning.

Tack vare kunskap och erfarenhet som samlats sedan 1960-talets början sticker vi ut hakan och säger att vi är duktiga på transportbranschen och dess kringtjänster. För att gå till botten med vart kunskapen bottnar måste vi blicka tillbaka till över ett halvt sekel, närmare bestämt till 1964.

Hasse Svensson Åkeri AB bildades i Ulricehamn år 1964 av ingen mindre än Hans ”Hasse” Svensson. Verksamheten bestod då, precis som nu, huvudsakligen av åkeriverksamhet men i betydligt mindre utsträckning än idag. Hasse körde vid den tiden åkeriets enda lastbil själv. För att lokalisera den första stora kunden måste vi bege oss strax norr om Ulricehamn, närmare bestämt till Åsarp och Fredahls som var, och fortfarande är, en stor tillverkare av kistor.

hassesvensson-bil

Året efter grundandet inleddes ett samarbete ASG (nuvarande DHL) som än idag är vår största uppdragsgivare.

Samarbetet med DHL i kombination med ett ökat inflöde av kunder medförde att åkeriet växte snabbt. Efter fem år med Ulricehamn som utgångspunkt flyttade åkeriet 1969 till Borås. Att valet föll på Borås var i sammanhanget naturligt. I Borås fick åkeriet tillgång till större ytor, avståndet till verkstad minskade och staden var även utgångpunkt för linjetrafiken som övertogs i samband med flytten.

Trafiklinjerna som övertogs var Borås – Stockholm och Borås – Norrköping vilka vi trafikerar än idag. Eftersom avståndet till Volvo Lastvagnar inte var särskilt långt från den plats där åkeriet hade sitt säte inleddes ett nära samarbete som lever kvar än idag.

Återigen passerade fem år innan företaget växte sig större än den parkering de hyrde och 1974 förvärvades den fastighet på Gånghestervägen 140 i Borås där företaget än idag är belägna.

Fastigheten består av en kontorslokal, en lagerbyggnad och parkering för samtliga fordon med tillhörande släp. Väl på plats på Gånghestervägen fortsatte åkeriet att växa för att tillslut hamna där vi är idag.

Med blickarna framåt

Idag består åkeriets fordonspark av 13st 24-meters ekipage. Fordonsflottan tas om hand av 25 erfarna och duktiga chaufförer. Samtliga chaufförer har yrkeskompentensbevis (YKB) och ADR-intyg. ADR-intyget innebär att chaufförerna får transportera gods som klassificeras som farligt.

Våra medarbetare
Åkeriet viktigaste tillgång är våra chaufförer. Utan dem hade inte åkeriet haft möjlighet att utvecklas till vad det är idag. Deras erfarenhet och skicklighet när det kommer till yrkesutövandet är ovärderligt för vår verksamhet.

Adderar vi därefter trafikplanerarnas arbete kan vi därför erbjuda kvalitativa frakter med en hög servicegrad. Tillsammans strävar vi efter att utveckla våra tjänster och stärka vårt kunderbjudande ytterligare.

hasseakeri

Hasse-lampan

Nästan oberoende av vad människor eller företag sysselsätter sig med försöker de alltid hitta ett sätt att sticka ut.

I transportbranschen kan detta gestalta sig på en mängd olika sätt. Rent utseendemässigt försöker åkerier och transportörer ofta utmärka sig genom omfattande belysningsarrangemang, motivlackering eller stripning. I de allra flesta fall innebär denna utseendemässiga dekoration något positivt eftersom den skapar igenkänning.

Vart kan då Hasse Svensson Åkeri placeras in? Vad är det egentligen som gör åkeriet unikt när det handlar om utseendemässiga detaljer?

Hans ”Hasse” Svensson, åkeriets grundare, insåg tidigt att han var tvungen hitta ett sätt att skilja sig från alla lastbilar som rullade på Sveriges vägar. Nyckelordet blev enkelhet. Mitt på varje lastbils frontparti placerade han en lampa. Lampan var inte särskilt stor men den syntes ändå tydligt oavsett tid på dygnet på grund av den annorlunda placeringen till höger i mitten på hyttens front.

Redan när vi närmades oss lastningar eller lossningar kunde vi urskiljas från övriga lastbilar. Vi vill tro att detta genom åren gett oss vissa fördelar med tanke på åkeriets goda rykte. Även på vägarna var det lätt att känna igen Hasse Svensson Åkeris lastbilar. Av naturliga skäl valde vi att döpa vår unika lampa till ”Hasse-lampan”.

Den första lampan monterades när åkeriet varit aktivt i några få år och har sedan dess funnits på varje lastbil. Utformningen på ”Hasse-lampan” har genom åren utvecklats en aning. Från att ha varit en något större lampa väl synlig på lastbilarna till att idag vara en mindre lysdiod som knappt syns om den inte lyser. På bilderna kan ni se ”Hasse-lampans” transformation från tidigt 1970-tal till dagens utformning.